16. Trafikgruppen

450_hemsida
Strandbadens Byaförening
inrättade 2003 en Trafikgrupp för att aktivt arbeta med trafik- och miljöfrågor beträffande väg 111 genom Strandbaden (delar av Kullagatan och Krapperupsvägen). Trafikgruppen är avvecklad sedan årsmötet 2013. Vid frågor angående trafik går det bra att kontakta styrelseordförande Carl R Hellberg.

Skrivelse till Trafikverket augusti 2017
Strandbadens Byaförening har lämnat en skrivelse till Trafikverket om förbättringar av nuvarande väg 111. Det behövs omgående ett omfattande åtgärdsprogram med fler övergångsställen, bättre busshållplatser, fartbegränsningar, omkörningsförbud, m m.
Läs skrivelsen här >>

Byaföreningen har även uppmanat Trafikverket att sätta upp hastighetsskyltar med ”DIN FART” på väg 111.
Läs skrivelsen här >>

Åtgärdsprogram juli 2009
Åtgärdsprogram 2009-07-01 för fortsatta förbättringar på väg 111.
Läs här >>

Slutbesiktning januari 2009
Slutbesiktning 2009-01-15 av väg 111 samt önskade åtgärder.
Läs här >>

Åtgärdsprogram januari 2008
Önskemål på åtgärder från Strandbadens Trafikgrupp januari 2008.
Läs här >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *