1. Strandbadens Byaförening

450-P1030803
Föreningens namn och verksamhetsområde

Föreningens namn är Strandbadens Byaförening och dess verksamhetsområde omfattar Strandbaden från skylten vid Margreteberg till skylten vid Stora Skärsvägen.

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden, ideell förening.

Ändamål och verksamhet
Strandbadens Byaförening har som sina främsta uppgifter..

  • att fungera som allmän byaförening
  • att främja byn Strandbadens framtid och utveckling
  • att tillvarataga medlemmarnas intressen gällande sanitära förhållanden, frågor rörande vägar, fastigheter och kommun
  • att verka för gemenskap och hög trivselnivå i området
  • att främja företagandet
  • att skaffa förutsättningar för olika projekt som främjar området Strandbaden
  • att verka för miljömedvetenhet hos de boende i Strandbaden

Låter det bra? Om du vill bli medlem, klicka här!

Ovanstående är taget ur föreningens stadgar:
Stadgar för Strandbadens Byaförening revision 2011-04-06

Kontakt
Se kontaktinformation till styrelsen eller mejla direkt till:
info@strandbaden.info

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *