5. Elavtal
Nytt elavtal med Dalakraft
från och med 1 januari 2023

14 av byaföreningarna i Kullabygden har tillsammans med Kullabygdens LRF förhandlat fram ett nytt elavtal med Dalakraft. Avtalet ersätter nuvarande avtal som löper ut 31 december 2022.

Marknadsläget är i år extra komplicerat varför de tillfrågade elbolagen inte kunnat erbjuda avtal med fasta priser över en längre tidsperiod. Byaföreningarnas förhandlare har därför sökt andra avtalsvarianter med kortare avtalsperiod.

Målsättningen har varit att skapa ett tryggt och enkelt elavtal där man, så långt det är möjligt, undviker obehagliga pristoppar.

Tvåstegsavtal
Det förhandlade ramavtalet är uppdelat i två steg, med en automatisk övergång mellan stegen.

Steg ett innebär att nuvarande avtal den 1 januari 2023 övergår till Dalakrafts Dala Elfond med bred riskspridning.
Detta gör oss bättre rustade inför annalkande årstids sannolika höga prisläge.

Steg två inträder senare under 2023, när marknaden förhoppningsvis stabiliserat sig.
Tidpunkten bestäms i samarbete med Dalakraft. Då går avtalet automatiskt över i en fast volymmix där merparten av hushållsförbrukningen debiteras till ett fast pris, men med en mindre rörlig del, så kallad balanserad riskspridning.

På detta sätt åtnjuter vi optimal prismix och minimerar obehagliga överraskningar.

Medlemmar i Strandbadens Byaförening som har nuvarande elavtal kommer att få det nya avtalet Dala Elfond hemskickat för förnyelse i god tid av Dalakraft.

Mer info om avtalet publiceras fortlöpande här på föreningens hemsida samt via Strand-Bulletinen. Under vecka 47 delas dessutom en trycksak ut i samtliga brevlådor i Strandbaden med mer information.

Även de medlemmar i byaföreningen som för närvarande inte har avtal med Dalakraft är givetvis också välkomna att teckna detta nya elavtal.

Du måste vara medlem
Betald medlemsavgift för 2023 i din byaförening är en förutsättning för att ta del av denna medlemsförmån. Läs här hur du blir medlem i Strandbadens Byaförening.

Mer information:
Jan Jurkiewicz

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Besked om elavtalet kommer v 46

Vi hade hoppats att ha ett förslag till nytt el-avtal klart under oktober men vi väntar några kompletterande uppgifter från ett par elbolag varför ett färdigt förslag beräknas bli klart v 46.

Vi kommer fortlöpande att informera via Strand-Bulletinens e-postutgåva till er som lämnat era mejladresser (till info@strandbaden.info), och via hemsidan:
www.strandbaden.info/elavtal

Info: Jan Jurkievicz, janne.jz54@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kullabygdens byaföreningar
arbetar för ett nytt elavtal

De tre senaste åren har Strandbadens Byaförening tillsammans med flera andra byaföreningar i Kullabygden haft ett elavtal med Dalakraft. Sett över treårsperioden har detta avtal tjänat oss medlemmar väl. Detta avtal löper nu ut den sista december 2022. Byaföreningen fortsätter samarbetet med de övriga byaföreningarna i Kullabygden samt med Kullabygdens LRF som tillsammans nu gör allt vad vi kan för att etablera ett nytt avtal, som ska börja gälla från den första januari 2023.

Samarbete mellan byaföreningarna och Kullabygdens LRF
I årets upphandling är vi totalt 14 föreningar inkl Kullabygdens LRF. Detta innebär att trots att vi alla är lekmän inom elhandel ändå kan komma långt genom att sprida uppgifterna och utnyttja gemensamma erfarenheter och kontaktnät. Som ensam förening är det svårare att få gehör för ett fördelaktigt avtal, men när vi medlemmar gemensamt köper upp ca 7 GWh per år blir vi mer intressanta att göra affär med.

Tidplan för nytt elavtal
Nu, första dagarna i september, står vi mitt uppe i upphandlingen. Vi har mottagit flera anbud och vi bearbetar dessa, samtidigt som vi ser på ytterligare förslag.

Vid slutet av september räknar vi med att ha arbetat fram ett avtal som vi kan presentera för medlemmarna.

I oktober kommer vi att gå ut till alla medlemmar och även till alla andra hushåll i Kullabygden som kan ha intresse av detta avtal och presenterar Kullabygdens Byaföreningars nya avtal.

Senare under oktober-början av november kommer det elhandelsbolag som vi slutit ramavtalet med, att skicka ut sin information och avtalsblankett. Samma information kommer även att ligga här på vår hemsida för nedladdning och utskrift.

Fram till mitten av december räknar vi med att de allra flesta hunnit teckna sitt nya avtal. Här får man se upp, så att man inte kommer försent och in på nästa år, för då får man av sin nuvarande elhandlare ett anvisat rörligt elavtal, vilket kan bli en dyr period – riktigt dyrt!

Den första januari 2023 träder det nya avtalet i kraft. Längden på detta kan vi ännu inte uttala oss om.

Vad blir det för avtal?
Byaföreningarnas gemensamma målsättning är att skapa ett tryggt elavtal, utan obehagliga överraskningar i extrema och/eller snabba prisstegringar. Vi har tittat på olika avtalskonstruktioner på marknaden, ingen sten ligger ovänd och vi kan bara säga; det finns ingen ”Sesam öppna dig”-lösning, som är svaret på allas önskemål. Vi återkommer med mer information.

Risk
Men ingenting är gratis. Desto mer riskfritt vi bygger ett avtal, desto högre blir priset för att säkra sig mot risker. Detta får bli en avvägning, där vi får göra så gott vi kan. I dagsläget finns ingen optimal lösning för vare sig elhandlare eller konsument.

Avtalstid
Förr skrev vi avtal på tre år. Det går inte idag pga rådande omständigheter. Vi ser på ett ett-årsavtal och kanske får det bli kortare än så, dvs bara över vintern. Det kan vi inte säga något om ännu. Det blir därför mycket viktigt att ha ett väl etablerat samarbete med elhandlaren, så att denne hör oss och hjälper oss att navigera och ordna flexibla avtal genom denna svåra tid. Vi återkommer således om avtalstider och hur avtalen kommer att förlängas.

Förlängning
Om vi hamnar i en situation att vi endast kan teckna avtal på kort termin, får vi också bygga in en automatisk förlängning och justering av priserna (nedåt!) – den dag det blir befogat. I rådande läge, gäller det att helt enkelt övervintra så snabbt som möjligt.

Hur får man delta i Kullabygdens Byaföreningars elavtal?
Det här gör byaföreningarna som en medlemsförmån. Vi har gjort det under många år och vi kommer att fortsätta med att skapa tydliga och så riskfria avtal som det bara är möjligt. Det enda vi begär av dig är att du är betalande medlem i Strandbadens Byaförening.

Vi arbetar för ett avtal som under avtalstiden kan förlängas till totalt tre år och har som tidigare samma betalningsmodell av medlemsavgiften, tre års förskottsbetalning (3 år x 100 kr = 300 kr) som skall vara betald senast 2022-12-31 till byaföreningen bankgiro 5559-7306 eller swish 123 562 54 47. Ange namn och adress samt ”Elavtal”.

Fortlöpande information
Vi kommer fortlöpande att informera via den här hemsidan och Strand-Bulletinens e-postutgåva (glöm inte att anmäla din e-postadress till info@strandbaden.info).

Energirådgivning
Höganäs kommun har en omfattande energirådgivning, se: https://www.hoganas.se/boende-trafik–miljo/boendemiljo/energi–och-klimatradgivning.html

Strandbaden 2022-09-05
Jan Jurkievicz
janne.jz54@gmail.com

 

Elavtal 2020, 2021 och 2022Dalakraft Avtal 2020-2022_450

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till:
Jan Jurkiewicz
E-post: janne.jz54@gmail.com
Tel: 070-554 30 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *