3. Styrelsen för Strandbadens Byaförening

Ordförande, Sanna Lindberg, susslan@strandbaden.info

Vice ordförande, Jan Jurkiewicz, janne.jz54@strandbaden.info

Kassör, Kristian Pahlmark, kpahlmark@strandbaden.info

Sekreterare, Petrus Hägne, petrus@strandbaden.info

Ledamot, Thomas Hillméus, thomjoh1@strandbaden.info 

Ledamot, Pilar Synning, pilar.synning@strandbaden.info

Revisor, Anne Sofie Löhr, sofie@lohr.se

Revisor, Bo Hallberg, bo.hallberg54@gmail.com

Valberedning, sammankallande, Peter von Heidenstam, peter@strandbaden.info

Valberedning, Jan-Erik Matiasson

Grannar mot Brott, Strandbaden
Petrus Hägne, petrus@strandbaden.info

Strand-Bulletinen
Pilar Synning, pilar.synning@strandbaden.info